Kursy ON-LINE Szkoły Języka Chińskiego PANDA ACADEMY 
Kursy prowadzone są w systemie on-line, za pomocą platformy ZOOM oraz Google Meet. 
 Nasi lektorzy łączą się z wami za pomocą platformy do wideokonferencji, przesyłając wam jednocześnie potrzebne materiały do zajęć. Materiały edukacyjne są wliczone w cenę kursu. 
 Kursy dedykowane są osobom powyżej 15 roku życia.

deklaracja uczestnictwa w zajęciach językowych:

(ch_deklaracjauczestnictwawzajciachjzykowych_1622975999.pdf)

Prowadzimy zapisy na kurs wakacyjny online na poziomie: 

 A1/I początkujący - lekcja raz w tygodniu, 12 spotkań
START:
 8 lipca (czwartek), g. 17:30-19:00
koniec: 23 września
Istnieje możliwość kontynuacji kursu od października

Cena kursu wakacyjnego: 
  519  za cały kurs opłacony z góry lub 179 zł za jeden miesiąc
Materiały edukacyjne: 
Posiadamy własne materiały edukacyjne opracowane według autorskiego programu.

Zajęcia prowadzimy w kameralnych grupach: minimum 4, maksimum 8 osób.

Grafik wakacyjnych zajęć ON-LINE:

08.07       16.09 
15.07       23.09
22.07       
29.07       
05.08       
12.08       
19.08       
26.08       
02.09       
09.09       Plan semestralny grupy początkującej:
Gramatyka: 
System pinyin i podstawowe znaki pisma uproszczonego 
Tony
Podstawowa składnia zdania 
Najważniejsze partykuły modalne (吗,的, 很,呢) 
Najważniejsze klasyfikatory 

Słownictwo: 
Podstawowe czasowniki i rzeczowniki 
Podstawowe zwroty grzecznościowe 
Nazwy wybranych krajów, narodowości i ich języków 
Liczebniki 
Określenia czasu 
Nazwy członków najbliższej rodziny
Copyright ©2021 SZKOŁA JĘZYKA CHIŃSKIEGO PANDA ACADEMY, All Rights Reserved.