Zapisy na kurs i pytania: 

 email:   juliangorski.wroclaw@gmail.com

 telefon:  +48 517 413 573
Opłata wnoszona jest na konto Szkoły: 

AJW s.c. ul. Saperów 2a, 53-151 Wrocław 
 Konto bankowe (PLN): BANK ING 59 1050 1575 1000 0092 8039 3464 

 Tytułem: Opłata za zajęcia języka …, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który opłata jest wnoszona. 

 
Adres do korespondencji: 

 AJW s.c. ul. Saperów 2a  53-151 Wrocław,  Polska 
 Telefon: +48 517 413 573 

 REGON: 387141924, 
NIP: 894-315-94-22
Copyright ©2021 SZKOŁA JĘZYKA CHIŃSKIEGO PANDA ACADEMY, All Rights Reserved.